Tevékenységek, terápiák

 

Amennyiben matematikából az otthoni gyakorlás eredménytelen, és a korrepetálás is kevésnek bizonyul, a gyermeknek fejlesztésre lehet szüksége.

A fejlesztő foglalkozás nem korrepetálás. A korrepetáláson a cél az órai tananyag megerősítése, pótlása, míg a terápiás foglalkozásokon a hiányosságok feltérképezése után 

  • az alapok újratanítása, 
  • a tanulási problémák hátterében álló gyengébben működő részképességek megerősítése, fejlesztése, 
  • valamint a tanulást segítő technikák elsajátítása történik. 
 

A foglalkozásaimon mindezt igyekszem az adott iskolai tananyaghoz kapcsolódóan megtenni, de sokszor akár a több évvel korábbi témakörökhöz is vissza kell térnünk. Így fordulhat elő az, hogy a 3. osztályos gyermek az iskolában már százasokkal számol(na), míg a terápiás órákon tízes számkörben dolgozunk. 

 

A matematika fejlesztés a gyermek, és a szülők részéről is kitartást, türelmet igényel, mert eredménye hosszabb távon, és gyakran nem azonnal érezhető. Változatos, játékos feladatokkal, rengeteg biztatással, dicsérettel igyekszem ezt az utat kellemesebbé tenni. 

 

Részletesebb tájékoztatásért kérem válasszon témát a bal oldali menüből!