Sindelar-program

 
Korosztály: 5-7 éves, óvodás-, és kisiskolás korú gyerekek
 

A Sindelar-Zsoldos program (a magyar adaptációt Dr. Zsoldos Márta készítette) a tanulási zavart okozó részképesség-gyengeségek feltérképezésére használható. Brigitte Sindelar szerint az iskolában megjelenő tanulási problémák hátterében a gyengébben fejlett, rosszabbul működő részképességek állnak. 

A program vizsgálóeljárásból, és tréningprogramból áll. 

A vizsgálóeljárás többféle területet térképez fel:

 • vizuális észlelés
 • alak-háttér megkülönböztetés
 • verbális észlelés
 • szavak részekre bontásának képessége
 • vizuális-auditív ingerek összekapcsolása
 • sorrendiség
 • rövid távú emlékezet
 • beszédmotorika
 • vizuo-motoros koordináció
 • figyelem
 • testséma, téri orientáció

Ezen részképességek megfelelő működése az írás-olvasás-számolás elsajátításának alapjai. Az óvodás-kisiskolás korban a problémák feltérképezése, majd a hiányos, gyengébben működő területek ismerete alapján megkezdett, célzott terápia jelentősen segíti az iskolai előmenetelt.


A tréningprogram előnye, hogy a terapeuta által kijelölt gyakorlatok  otthon is végezhetők, a terápia vezetőjével tartott időnkénti konzultáció mellett.