Iskolakezdésre felkészítés

Csoportos foglalkozás

Korosztály: Nagycsoportos óvodások

 
 

Az iskolakezdés nagy fordulópont a gyerekek, de az őket nevelő családok életében is. Az alsó tagozatos követelmények, a haladási tempó, a 45 percen át megkövetelt figyelem, koncentráció sokszor meghaladják a kisgyermekek fejlettségi szintjét. Márpedig a sikeres iskolai előmenetel feltétele, hogy a gyermekek rendelkezzenek azokkal a készségekkel, és képességekkel, amelyek szükségesek az írás-, olvasás-, és matematikai ismeretek elsajátításához.

 

Az iskolakezdésre felkészítő foglalkozás egy komplex terápia, melyet sokéves tanítói, fejlesztőpedagógusi, matematika-terapeuta tapasztalatom alapján állítottam össze. A foglalkozás célja az általános felkészítésen túl a gyermekek képességeinek feltérképezése, a tanulási nehézséget okozó részképesség-gyengeségek felismerése, és azok javítása, terápiája. 

Kiemelt fejlesztési terület a foglalkozásokon a matematikai alapismeretek, és -készségek fejlesztése. További fejlesztési területek: 

  • vizuális, verbális észlelés
  • alak-háttér megkülönböztetés
  • szavak részekre bontásának képessége
  • sorrendiség
  • munkamemória, rövid távú emlékezet
  • beszédmotorika
  • vizuo-motoros koordináció
  • figyelem
  • testséma, téri orientáció

 

Az iskolakezdésre felkészítő foglalkozások időtartama 30 perc. 
A foglalkozásokat a reggeli órákban, az óvodakezdéshez igazodva tartom.
 
A felkészítő havidíja: 8.000 Ft/fő, mely hetente 1x30 perces órát tartalmaz.
A foglalkozás díja az adott hónapra érvényes, azoknak az óráknak a díja, amelyeken a gyermek nem tudott részt venni, másik hónapra nem vihetők át.