Terápia (alsó tagozat)

 
Korosztály: 7-10 éves gyerekek
 
Alsó tagozatos kisgyermekek esetében már első osztályban jelentkezhetnek a számolási problémák tünetei:
 
  • iránytévesztések (jobb-bal irány)
  • sorrendhibák (számlálásnál számok kihagyása, felcserélése)
  • reláció (több-kevesebb-ugyanannyi) megállapításának nehézsége
  • számírási problémák (fordítva lejegyzett számok, tükörírás)
  • műveletek végzésében bizonytalanság, rossz megoldások.

 
 
 
 
A terápia megkezdése előtt a gyermek matematikai tudásának, illetve hiányosságainak feltérképezése történik. Az eredmények alapján tervezhető meg a terápiás folyamat.
 
 
 
 
 
 
 
 
Alsó tagozatban a foglalkozások célja
  • a matematika elsajátításához elengedhetetlen, de nem megfelelően működő részképességek (figyelem, emlékezet, stb.) fejlesztése
  • alapvető számolási technikák megtanítása
  • egyre magasabb számkörben való tájékozódás
  • alapműveletek (összeadás, kivonás, szorzás, osztás/bennfoglalás) elsajátítása
  • felkészíteni a gyermeket a felső tagozatban való továbbhaladásra.